Bojen10 är vackert belägen vid Karlbergskanalen på Kungsholmen i Stockholm, med adressen Industrigatan 16 / Kungsholms Strand 151.

Fastigheten sedd  [från huskajaken] [från Kungsholms Strand]


Fastighet

Fastighetsbeteckning: Bojen 10 (förvärvades 1986, tillhörande Stockholms kommun)
Adress: Industrigatan 16  /  Kungsholms Strand 151
Byggnadsår: 1934
Teknisk status: Föreningen följer en löpande underhållsplan som upprättades 1990 och sträcker sig fram till 2050. Nedanstående åtgärder har bl a genomförts:
Tillbyggt/renoverat: 1990: Byte av samtliga fönster (aluminiumfönster).
  1990: TIlläggsisolering och ny puts på fasad.
  1991: Renovering av balkonger.
  1991: Elstambyte.
  1991: Beslagning skorstenar.
  1992: TIlläggsisolering och omläggning av tak.
  1995: Byte av värmeanläggning.
  2002: Totalrenovering av 2 st tvättstugor med byte av maskiner.
  2004: Stambyte (Kök 1993-2003, Badrum 2004).
  2005: Totalrenovering av trapphus inkl byte till säkerhetsdörrar lägenheter.
  2006: Genomgång och åtgärdande av fönster.
  2007: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK).
  2007: Genomgång och åtgärdande för effektiv energianvändning.
  2008: Genomgång och åtgärdande av sopnedkast/sopkarusell.
  2010: Omfattande reparation och genomgång av hiss.
  2011: Anslutning till Stokabs bredbandsnät via fiber.
  2012: Målning av tak/takterrass.
  2012: Målning och upprustning av soprum.
  2012: Målning av cykelrum.
  2012: Nybyggnation av 11 balkonger.
  2013: Projekt för Systematiskt Brandskyddsarbete genomfört.
  2015: Målning fasad.
  2015: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK).
  2016: Stamspolning.
  2016: Byggnation av Duschrum på vind.
  2017: Upprättande av gästrum.
  2017: Inredning av vind.
  2018: Underhåll av fönster
  2018: Diverse trivsel- och värdehöjande åtgärder.
  2018: Energideklaration.
  2019: Reparation av hiss.
  2019: Underhåll av fasad.
  2020: Uppgradering värmeanläggning.
  2020: Uppgradering takterrass.
  2021: Uppgradering av maskiner tvättstuga.
  2021: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK).
  2022-23: Uppgradering värmeanläggning.
  2022: Fortsatt renovering tvättstuga.
  2023: Översyn avlopsstam.
 

 

Hustyp/Våningar: Flerbostadshus i gavel, 9 våningsplan (NB-7+ källare)
Antal lägenheter: 48 lägenheter med bostadsrätt.
Lägenhetsfördelning: 1 rok: 26 st 2 rok: 17 st 3 rok: 5 st  [Länk till lägenhetsregister]
Ytor: Boarean (BOA) är enl taxering 2022: 2011 m2
Taxeringsvärde 2022: Totalt: 90 000 000 kr ( Mark: 62 000 000  /  Byggnad: 28 000 000 )
Byggnadskonstruktion: Grund: Källare
  Stomme, material: Betongstomme
  Fasad: Puts
  Fönsteryta och typ: 159m2, 3-glas isolerruta
Uppvärmning: Värmesystem: Vattenburet värmesystem
  Värmekälla: Fjärrvärme
  Verkningsgrad: 95 %
Ventilation: Självdragsventilation (OVK genomförd 2007,2015 och 2021)
Radon: Radonmätningar har genomförts
Gemensamhetslokaler: Vind och takterrass
Försäkring: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätterna
  (inkl ansvarsförsäkring för styrelsen)
   


Förvaltning

- Ekonomisk förvaltning har sköts av SBC.
- Lägenhetsförteckningen sköts av Styrelsen och SBC.
- Teknisk förvaltning har sköts av Styrelsen tillsammans med bostadsrättsmedlemmarna.


Nyckeltal

[SEK]
2022
2021
2020
2019
Årsavgift kvm/bostadsrättsyta
588
588
511
430
Lån/kvm bostadsrättsyta
995
746
746
746
Elkostnad/kvm totalyta  
40
26
20
22
Värmekostnad/kvm totalyta  
114
82
89
97
Vattenkostnad/kvm totalyta  
28
23
26
21
Soliditet %  
80
85
86
83


Planerade större underhållsarbeten
Inga.


Kabel-TV och Internet

- Gruppavtal för TV, Bredband (500/50 Mbit) och Telefoni finns med Tele2 (Medium) och ingår i månadsavgíften.   (värde ca 600:-/mån)

- Internet finns i fastigheten via kabel-TV och ADSL. Fastigheten är även ansluten till Stokabs stadsnät.