Tisdag 12 december 19.00. Glögg!

Vi samlas på vinden för årlig gemensam glögg. ingen anmälan behövs.
Välkommen!

Styrelsen