För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar(FL)..

Dessa lagar kompletteras av
stadgarna som är föreningens egna ”lag”.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.

Vår förening är en äkta bostadsrättsförening vilket kan vara bra att känna till när du läser skriften.

I informationsskriften
"Att bo i bostadsrätt", som tagits fram av SBC där föreningen är medlem, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening.